Dear Mr. Edwards, Here we report that your request, numbered 0812-0339, is completed. Hierbij berichten wij dat uw vraag genummerd 0812-0339, is afgehandeld. Your request was registered as follows : Uw vraag is als volgt omschreven: [ via the Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat ] Wat is de gemiddeld oppervlakte van een Nederlandse polder? I would appreciate any help in learning this datum. Our answer/advise is : Ons antwoord/advies luidt: The average area of a Dutch polder is only 5 square kilometer ( 2 square miles ), although it varies as much as between 1.5 hectare ( 3.7 acre ) and 540 square kilometer ( 208 square miles ). De gemiddelde oppervlakte van een polder in Nederland bedraagt slechts 5 km2. De oppervlakten lopen sterk uiteen, van 1,5 ha tot wel 540 km2. with best regards, Helpdesk Water Telefoon: 0800-NLWATER (0800 - 659 28 37) E-mail: contact@helpdeskwater.nl Internet: www.helpdeskwater.nl De Helpdesk Water is primair bedoeld voor het beantwoorden van vragen van mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij het waterbeleid, het waterbeheer en het watermanagement. De Helpdesk Water is opgezet door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water.