polders
__ ___ __

poldernotes

http://www.molens.nl/

poldermolens, die gebruikt worden voor de waterbeheersing

De Dergmeer ten oosten van Warmenhuizen is de oudste bekende droogmakerij (vr 1542).