Home Page
In September 2006 I got an email from the Dutch language society Onze Taal:

Good Morning.

Taalpost is an electronic newsletter produced by Genootschap Onze Taal and the dictionary publisher Van Dale. Taalpost is sent out three times per week. Today we give consideration to the part of your website in which you write about the Dutch language. This often sends extra visitors — Taalpost has about seventeen thousand members — so you might enjoy knowing this.

With kind regards,

Marc van Oostendorp

  The above is my translation*This is the relevant paragraph sent out via Taalpost:

Steve Edwards is an American who has lived in The Netherlands for a total of about two years. In this time he has tried to learn Dutch as well as possible. On his website he tells in a humoristic manner the story of his findings. He writes about good Dutch words that are lacking in his native language ("alstublieft," "gedogen," "verwerken," "wel,") about "de" and "het," and about the manner in which Dutch people greet each other. A recurring theme is how difficult it is to learn Dutch in The Netherlands as a native-English speaker, because everyone always switches over to English. Thus Edwards tried to hide the fact that it was difficult for him to understand everything, and sometimes took the risk in conversation of misleading his counterpart in order to keep talking Dutch.

  The above is my translation*


__ ___ __

* Goedemorgen!

"Taalpost is een elektronische nieuwsbrief die wordt uitgegeven door de vereniging Onze Taal en de uitgever Van Dale (van woordenboeken). Taalpost verschijnt drie keer per week; vandaag besteden we aandacht aan het deel van jouw website dat gaat over het Nederlands! Dat levert vaak nogal wat extra bezoek op -- Taalpost heeft ongeveer zeventienduizend leden -- dus dit vond je misschien wel aardig om te weten."

Met vriendelijke groet,

Marc van Oostendorp

  • Return to "Taalpost is an electronic newsletter..."__ ___ __

* Steve Edwards is een Amerikaan die in totaal ongeveer twee jaar in Nederland gewoond heeft. In die tijd heeft hij geprobeerd zo goed mogelijk Nederlands te leren. Op zijn website doet hij op een humoristische manier verslag van zijn bevindingen. Hij schrijft over goede Nederlandse woorden die hij in zijn moedertaal mist ('alstublieft', 'gedogen', 'verwerken', 'wel'), over 'de' en 'het', en over de manier waarop Nederlanders elkaar groeten. Een terugkerend thema is hoe moeilijk het is om in Nederland Nederlands te leren als Engelstalige, omdat iedereen steeds overschakelt op het Engels. Dus probeerde Edwards te verbergen dat hij moeite moest doen om alles te verstaan en nam hij soms het risico zijn gesprekspartner diep te beledigen door Nederlands te blijven praten.

— from a "Taalpost" in September 2005. The editor had sent me an email advising me that the online newsletter had linked to my page ...

__ ___ __

  • Return to "Steve Edwards is an American..."Contact