Home PageReactie aan CWI, 22 Augustus 2004

"Thank you for your speedy reaction...."

My translation of this letter to CWI, the Dutch national employment agency.

My employer wanted to help me get a work permit....

C.W.I.
Bureau Juridische Zaken

Kenmerk: AVR/315089

T.a.v. Mw. de Jong
22 Augustus 2004

Betreft:

Voorstel tijdelijke tewerkstellingsvergunning onder voorschrift EDWARDS, Steven Roy, geboren op 1 maart 1964, van Amerikaanse nationaliteit, voor arbeid als bakker.

Geachte Mw. de Jong,

Bedankt voor uw snelle reactie, fijn dat u even aandacht heeft willen besteden aan deze moeilijke kwestie. Mijn bedrijf is er zeer mee gebaat dat er op korte termijn iemand in dienst kan treden die geschikt is voor deze functie. Ik besef dat dit waarschijnlijk maar voor een half jaar is, maar evengoed ben ik op dit moment erg uit de brand geholpen.

Ik zal blijven proberen een prioriteitsgenietende werkzoekende te vinden, en ook mijn wervingsinspanningen uit te breiden, en naast mijn eigen kanalen (zoals bakkersvakbladen) verder te zoeken op de plekken die u aangeeft. De advertenties die ik ga plaatsen zullen veel uitgebreider zijn dan zij tot nu toe waren, en deze advertenties zullen vaker, maar ook op meer plaatsen tegelijk verschijnen dan ik tot nu toe gedaan heb. Ik ga akkoord met de voorwaarden die u mij stelt, en ik besef welke verplichtingen daaruit voortvloeien.

Ik begrijp dat de werkgever zich in dient te spannen om via scholings- en opleidingstrajecten (intern of extern) werkzoekenden voor de onderhavige functie op te leiden. Hier wil ik graag nog een paar kanttekeningen bij plaatsen. Externe opleidingstrajecten zijn er in Europa niet aanwezig. Deze optie valt dus af. Een intern opleidingstraject zou in mijn geval inhouden dat ik een ongekwalificeerd persoon aan moet nemen waarvan ik van te voren niet weet of hij een aantal capaciteiten in huis heeft. Capaciteiten zoals daar zijn: Lange werkdagen kunnen maken, op onregelmatige tijden kunnen werken, zelfstandig het productieproces aan kunnen passen op de vraag, de weersomstandigheid, de zuurgraad van het zuurdesem, en de kwaliteit van het meel. Verder dient deze persoon goede contactuele eigenschappen en leidinggevende vaardigheden te bezitten. Het is mij duidelijk dat ik een (deels) geschikte kandidaat uit de E.E.R. een interne opleiding aan dien te bieden, en zal proberen deze kandidaat via de eerder genoemde bronnen en kanalen proberen te vinden.

Graag verneem ik van u hoe ik de aanvraag voor de tijdelijke tewerkstellingsvergunning af dien te handelen.

Hoogachtend,
Bakker Arend


Contact