Home Page

Holland

My Dutch

Reactie, CWI 22 August '04Brief aan CWI, 11 Augustus 2004


C.W.I.
Bureau Juridische Zaken

Kenmerk: ***/******

T.a.v. Mw. de Jong
11 Augustus 2004

Beste C.W.I.,

"On a few points you are incorrect...."

— My translation of this letter, the original of which was written by my employer to CWI, the Dutch national employment agency.

Arend and I were trying to get a permit for me to work at a bakery in Nijmegen.

Naar aanleiding van uw brief van 4 Augustus 2004 hier de volgende reactie: Op een paar puntjes heeft u niet gelijk:

Wat door uw hele antwoord heenschemert is het feit dat de complexiteit van de vacature zwaar onderschat wordt. Natuurlijk, de ervaring zou kunnen worden opgedaan binnen de functie zelf, maar dat is een proces dat jaren in beslag gaat nemen. Zelfs voor een gediplomeerde bakker een proces dat maanden in beslag kon nemen. Zelfs oppert u contact met het leerlingwezen op te nemen om daar personeel vandaan te halen, terwijl dat jongens van 16-17 jaar oud met geen enkele ervaring zijn.

U zegt verder dat niet is aangetoond dat voor 17 juni 2004 wervingsinspanningen zijn gepleegd. Zoals u in bijlage 1 kunt lezen, werd er al op 5 mei 2004 een advertentie op de C.W.I. site geplaatst. Dit zou ik toch wel een wervingsinspanning noemen.

Tevens zegt u, dat er niet aangetoond is dat er een verzoek is ingediend bij Eures: Bij 2 telefoongesprekken met het C.W.I. Nijmegen werd mij medegedeeld dat alleen het vermelden van het nummer voldoende was. Te weten: B.E.C. Nummer 4769212. Zie bijlage 2.

Verder zegt u dat wij geen kopieŽn van de advertenties hebben bijgevoegd. U heeft hier ook niet om gevraagd. Zie bijlage 3, waarin u vraagt om de facturen voor het plaatsen van advertenties. Bijlage 4 laat de geplaatste advertenties zien.

Om terug te keren naar de aanhef van deze brief, zuurdesem bakken is niet iets wat je van de ene op de andere dag leert. Factoren als weersomstandigheden, watertemperatuur, zuurgraad, spelen een belangrijke rol. De heer Edwards beschikt over al deze vaardigheden. Vanaf begin mei tot nu ben ik op zoek geweest naar iemand met deze vaardigheden, wat niet gelukt is, en hoewel ik verschillende sollicitanten afgewerkt heb zat daar niet geschikte kandidaat tussen. Een ongeschoolde arbeidskracht in dienst nemen is voor mij geen optie. Ik zal proberen verder te zoeken, in de hoop dat de heer Edwards een gunstige beslissing van uw kant tegemoet kan zien.

Hoogachtend,
Bakker Arend